vrijdag 20/01/17

Bijeenkomst 26 januari 2017

Beste OKA-leden,Wij wensen jullie als bestuur natuurlijk allereerst een heel goed, gezond en succesvol nieuw jaar toe. Voor de OKA wordt het zeker een bijzonder jaar, want in 2017 gaan wij ons 5e lustrum vieren omdat het alweer 25 jaar geleden is dat de OKA is opgericht – en nog steeds een succesvolle ondernemersvereniging is.

Wij wensen jullie als bestuur natuurlijk allereerst een heel goed, gezond en succesvol nieuw jaar toe. Voor de OKA wordt het zeker een bijzonder jaar, want in 2017 gaan wij ons 5e lustrum vieren omdat het alweer 25 jaar geleden is dat de OKA is opgericht – en nog steeds een succesvolle ondernemersvereniging is. Hierover volgt zeker verder nog nader bericht.

Het leuke van een nieuw jaar is ook dat dit meteen met een oneven maand begint, en dus is er eind januari weer een OKA-bijeenkomst. Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd voor deze eerstvolgende OKA-bijeenkomst die, zoals altijd, plaats zal vinden in Landvast en wel op de volgende datum en onder het volgende thema:

Donderdag 26 januari 2017, vanaf 17.00 uur

Champagne en oesters

Deze eerste bijeenkomst van het jaar staat in het thema van bubbels en een toast op het nieuwe jaar, omlijst door het thema oesters. Deze zullen er uiteraard zijn om genuttigd te worden en als spreker hebben we een presentator van oesterbedrijf De Oesterij uit Yerseke. De Oesterij is een al 100 jaar bestaand familiebedrijf van de familie Dhooge en kan zeker als één van dè specialisten op het terrein van oesters en oesterkwekerij gezien worden. Kijk maar eens op www.oesterij.nl. Het leek ons als bestuur als feestelijk begin van dit nieuwe jaar dus een uitstekend idee om een lezing te organiseren over oesters en oesterkwekerij, om dit meteen te combineren met het nuttigen ervan samen met een goed glas champagne. Beter kunnen we dit lustrumjaar niet beginnen.

De locatie is, zoals al opgemerkt, weer in Landvast. We beginnen vanaf 17.00 uur met de netwerkborrel en vanaf ongeveer 18.00 uur zal de spreker het woord krijgen. Aansluitend genieten wij de gezamenlijke maaltijd die, hoe kan het ook anders, in het thema van ‘seafood’ zal staan.

Save the date 13 februari 2017, medio middag tot begin avond

2e Themabijeenkomst Drechtsteden Bereikbaar

Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

In juni vorig jaar hebben wij bij het bedrijf Unit4 in Sliedrecht een succesvolle eerste bijeenkomst gehad onder het thema Drechtsteden Bereikbaar. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Drechtstedenbestuur in samenwerking met de Federatie Drechtsteden Ondernemersverenigingen, waar ook de OKA actief deel van uitmaakt. Het is van groot belang dat wij binnen de Drechtsteden gezamenlijk optrekken vooral naar de ons omringende buitenwereld toe, zowel provinciaal als nationaal als internationaal.

Bij de vorige bijeenkomst zegde Provinciaal Gedeputeerde Floor Vermeulen spontaan toe de organisatie van een 2e bijeenkomst op zich te nemen. Deze staat inmiddels geagendeerd op 13 februari 2017 en zal plaatsvinden op het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag. Om de files zoveel mogelijk te vermijden, zal deze bijeenkomst ergens in de middag beginnen en aan het begin van de avond eindigen. Verdere details en de uitnodiging volgen uiteraard nog wel, maar schrijf deze save the date in ieder geval vast in jullie agenda.

Ondanks dat dit een specifieke ‘Drechtsteden-bijeenkomst en –aangelegenheid’ is, is welbewust voor deze locatie in Den Haag gekozen. Natuurlijk is het thema ‘Drechtsteden Bereikbaar’, maar het beslissen over en het betalen van dit thema (om de aanpak van de A15 maar als voorbeeld te noemen) zullen toch echt hoofdzakelijk vanuit Den Haag moeten komen en om dàt onderwerp zoveel mogelijk – mede in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen – bij de Haagse beslissers op het netvlies te krijgen, willen we deze essentiële stakeholders (Provinciale Staten- en Tweede Kamer Leden) ook zoveel mogelijk aanwezig hebben. Vandaar deze keuze voor de locatie in Den Haag.

Het is dan wel van het grootste belang, om vanuit De Drechtsteden ons commitment aan en de relevantie van dit thema te onderstrepen, dat wij als Drechtsteden ondernemers in grote getale hierbij aanwezig zijn. Als wij de urgentie van dit onderwerp bij de beslissers in Den Haag duidelijk willen maken, zullen wij als Drechtsteden ondernemers, daar absoluut ‘een ritje’ naar Den Haag voor moeten ondernemen, juist om ‘Den Haag’ te laten zien dat het ons serieus is. Bij deze dan ook alvast de oproep om hier in grote getale bij aanwezig te zijn.

Dit alles gezegd hebbend, kijken we er naar uit om elkaar weer allemaal binnen OKA verband te treffen op donderdag 26 januari aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Ondernemers Kring Alblasserdam

Bas Ort Voorzitter

Meer nieuws