dinsdag 07/03/17

Bijeenkomst 30 maart 2017

Beste allemaal, Inmiddels is de uitnodiging voor ons lustrumgala de deur uit en de aanmeldingen stromen binnen. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dat dan snel, want dan ben je verzekerd van een mooie plek in Landgoed De Holtweijde. We zouden het met het bestuur erg leuk vinden als we een overwel-digende opkomst hebben bij dit vijfde lustrum. Dan wordt het ook weer tijd voor onze reguliere maart-bijeenkomst. Bij deze worden jullie daar van harte voor uitgenodigd.

Deze vindt plaats op:

DONDERDAG 30 MAART 2017 IN LANDVAST

Het is weer een gewone sprekersbijeenkomst, dus de aanvang is vanaf 17.00 uur in de bar van Landvast om te borrelen en bij te praten. Vanaf ongeveer 18.00 uur zal de spreker het woord voeren. Na de, overigens zeer geslaagde, oesterbijeenkomst van afgelopen januari, is het deze keer weer de beurt voor een wat serieuzer en ook zakelijker onderwerp.

Spreker zal zijn Marcel Rietberg van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Als ondernemer heb je onvermijdelijk af en toe met de Omgevingsdienst te maken, en in de loop van vorig jaar heeft Marcel Rietberg met ons contact gezocht met de vraag om een keer uitgenodigd te worden voor een OKA-bijeenkomst. Het leek ons als OKA-bestuur zeker een goede zaak om de OZHZ een keer bij de OKA uit te nodigen. Marcel Rietberg komt met plezier deze presentatie houden.

De primaire functie van Marcel binnen de OZHZ is afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen. Daar-naast werkt zijn afdeling met bestuurlijke accounthouders. Marcel is o.a. bestuurlijk accounthouder voor de gemeente Alblasserdam.

De OZHZ voert taken uit voor de 17 gemeenten en de provincie Zuid-Holland in de regio Zuid-Holland Zuid. Voor gemeente Alblasserdam voert de OZHZ de taken Milieu, Bouw en Brandveiligheid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en APV (vergunningverlening en handhaving) uit. Deze taken zijn gemandateerd en dit betekent dat wij als OKA-lid en ondernemer met enige regelmaat van de OZHZ, namens het college van B&W of de burgemeester, correspondentie ont-vangen.

Gezien het feit dat de OZHZ als dienst deze activiteiten uitvoert die ook ons als OKA-lid en onderne-mer raken, leek het Marcel Rietberg een goed idee om eens kennis te maken met de OKA en om uitleg te geven over de OZHZ. Tevens heeft Marcel aangegeven benieuwd te zijn hoe jullie als OKA-lid en ondernemer de uitvoering van de OZHZ als dienst ervaren. De OZHZ heeft een dergelijke presentatie ook al een keer in Dordrecht gehouden, en daarbij geconstateerd dat een dergelijke kennismaking en kennisuitwisseling een positief effect heeft op de beeldvorming over de OZHZ als dienst en ook op wederzijds begrip.

Uiteraard gebruiken we aansluitend weer de gezamenlijke maaltijd, waar jullie natuurlijk ook van harte voor zijn uitgenodigd. Tussen de gangen van de maaltijd door zal er ditmaal nog een korte presentatie worden gehouden door Annemieke de Leeuw en Eric Jellema van De Verkeersonderneming. In het kader van het Spitsmijdingsproject zijn er voor ondernemers een aantal diensten beschikbaar zoals de logistiek makelaar Annemieke de Leeuw, de inzet van een logistiek expert voor uitwerking/onderzoek naar de optimalisatie van het logistieke proces en zelfs ook financiële bijdragen voor ondersteuning van projecten en concrete spitsmijdingen. In het kader van het lopende project Drechtsteden Bereikbaar vonden wij het een goed idee deze mogelijkheden in een korte pitch door De Verkeersonderneming aan jullie te komen laten toelichten.

Nu we het toch over Beter Bereikbaar hebben: op donderdag 6 april 2017 is het de Nationale Wandel naar je Werk-dag. Een beetje beweging kan voor het modale OKA-lid beslist geen kwaad en daarom vragen wij bij deze jullie aandacht voor deze dag. Als bijlage treffen jullie de flyer, waarin je meteen kunt lezen hoe je hieraan mee kunt doen.

Al met al weer meer dan genoeg ingrediënten voor een interessante bijeenkomst. Wij hopen jullie allemaal op donderdag 30 maart aanstaande tegemoet te zien. Tip: kom lopend 

Met vriendelijke groet,

Ondernemers Kring Alblasserdam e.o.,

namens het bestuur,

Bas Ort Voorzitter

Meer nieuws