Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de OKA worden altijd op de laatste donderdag van de oneven maanden gehouden, met uitzondering van de maand juli. U kunt de data zodoende voor een heel jaar noteren

Bij deze ontvangen jullie het jaaroverzicht 2016 om alle OKA-bijeenkomsten alvast in jullie agenda’s te noteren. Maar eerst even iets heel anders:

Save the date: OKA 25-jaar gala-weekend 17 en 18 juni 2017

Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat de OKA in 2017 alweer 25 jaar! Wie had dat gedacht toen we ooit met zo’n 30 ondernemers in een benedenzaaltje begonnen? Dit heugelijke feit gaan we vieren met een groots galaweekend, geheel in stijl zoals jullie dat van de OKA gewend zijn. Zeker ook omdat dit ons 25-jarig jubileum betreft, verwachten wij een grote deelname en zullen wij er een extra mooi feest van maken. Het weekend voor dit 25-jarig OKA jubileum staat inmiddels vast en dit kunnen jullie in jullie jaaragenda’s noteren. Ook kunnen jullie er dan vast met de vakantieplanning 2017 rekening mee houden. Dit grootse feest vindt plaats in het weekend van 17 en 18 juni 2017, dus: noteer dit vast en houd dit weekend vrij! Uiteraard volgen de verdere berichten hierover vanzelf weer.

Jaarprogramma 2016

Dan natuurlijk het jaarprogramma 2016. De OKA-bijeenkomsten vinden, met uitzondering van de zomermaand juli, plaats op een vaste datum, namelijk iedere laatste donderdag van iedere oneven maand. Voor 2016 is de locatie van de OKA-bijeenkomsten Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam. Tenzij anders aangegeven, is de ontvangst bij de OKA altijd vanaf 17.00 à 17.15 uur. Dan borrelen we eerst en tussen 18.00 en 19.00 uur is de spreker aan de beurt. Na een mogelijk vragenrondje, nuttigen we daarna aansluitend gezamenlijk de maaltijd. Het jaaroverzicht voor 2016 ziet er als volgt uit:

Donderdag 28 januari 2016 Sprekersbijeenkomst: IHC en opzet tot ‘re-integratiepool’

OKA-lid en prominent bedrijf in deze regio, IHC, heeft in de loop van 2015 contact met de OKA en daardoor met jullie als lokale ondernemers gezocht op het onderwerp van duurzame arbeids-verhoudingen en dan met name het duurzaam re-integreren bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Op dit onderwerp zoekt IHC nadrukkelijk contact en samenwerking met lokale en regionale ondernemers. Het idee is om in samenwerking met lokale ondernemers te komen tot een invulling van duurzame re-integratie van dergelijke langduriger arbeidsongeschikte medewerkers door middel van soort van ‘banenpool’ ofwel ‘re-integratiepool’. IHC zal een presentatie geven over haar ideeën op dit onderwerp met als doel om te komen tot een verdere aanzet tot een dergelijke ‘re-integratiepool’.

Donderdag 10 maart 2016 Onderwijsroute

De afgelopen twee jaar heeft de OKA door een actieve en enthousiaste samenwerking tussen de twee gemeentes, de beide ondernemersverenigingen OKA en OVP en de scholengemeenschappen De Willem en De Lage Waard, in Papendrecht en Alblasserdam de zogenaamde Onderwijsroute georganiseerd. Dit is nu al twee keer een groot succes, wat in 2016 dus weer opnieuw een vervolg krijgt. In het kort komt het erop neer dat wij ook in 2016, op 10 maart, een dag organiseren, die een verplichte onderwijs-dag zal zijn, waarbij alle leerlingen uit de betreffende klassen die hun vakkenpakketkeuze zullen gaan maken die dag verschillende bedrijfsbezoeken zullen brengen om een actief kijkje achter de schermen bij die bedrijven te nemen en zo mogelijk een betere keuze te kunnen maken. Het thema is: ‘horen, zien en doen’. Voor de deelnemende bedrijven in het thema uiteraard: ‘hoe krijgen wij jongeren gemotiveerd om voor een specifieke pakketkeuze en voor een specifieke beroepstoekomst te kiezen?’. De verwachte deelname ligt ook in 2016 zo ergens tussen de 350 en 400 leerlingen. Deze dag zal een logistieke uitdaging vormen waarbij wij deze leerlingen in groepen per bus van de scholen naar de diverse deelnemende bedrijven zullen voeren. Vorig jaar hebben de deelnemende bedrijven onder het thema ‘horen, zien en doen’ allerlei leuke en originele activiteiten en presentaties georganiseerd. Deze duren zo ongeveer 1 à 1,5 uur, waarna de groepen weer naar een volgend bedrijf gaan en het betreffende bedrijf eventueel weer een nieuwe groep ontvangt. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en alle bedrijven die in eerdere jaren hebben meegedaan, doen ook dit jaar weer vol enthousiasme mee. Het programma 2016 zit daarom alweer helemaal vol, maar mocht je interesse hebben om in 2017 te willen deelnemen, meld je dan aan op frans@konekto.nl en denk alvast na over een pakkende invulling met jouw bedrijf! Ook in 2017 zullen we zeker weer een Onderwijsroute organiseren.

Donderdag 31 maart 2016 Sprekersbijeenkomst: De Verkeersonderneming

Zoals jullie weten, lobbiet de OKA al zeker twee jaar mede in Drechtstedenverband om de fileproblematiek op de A15 gedurende de ochtend- en de avondspits structureel aan te pakken. Dat vergt zeker een lange adem en meerdere onderwerpen komen hierbij ook samen. Recent heeft het Drechtstedenbestuur contact gezocht met ‘De Verkeersonderneming’, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente en regio Rotterdam, om ook in de Drechtsteden tot maatregelen te komen om het wegennet beter te benutten, slim(mer) te reizen en de bereikbaarheid te vergroten. De Verkeersonderneming presenteert ons graag hun ideeën op dit onderwerp en komt ook graag in contact met onze ondernemers, vandaar dat we hen bij de OKA voor deze maart-bijeenkomst hebben uitgenodigd.

Donderdag 26 mei 2016 Algemene Ledenvergadering en Kookworkshop

Tijdens deze bijeenkomst zal onze jaarlijkse ALV plaatsvinden, maar veel belangrijker is het thema waarin deze bijeenkomst staat: een kookworkshop! Het wordt hoog tijd dat we als OKA leden weer eens wat gaan dóén. De precieze inhoud van deze kookworkshop houden we nog even geheim, maar één ding staat vast: jullie mogen opeten wat je zelf gaat maken!

Vrijdag 24 juni 2016 OKA Oldtimer en Cabrio Toertocht en de jaarlijkse SummerBBQ

Het OKA initiatief om in 2015 een OKA Oldtimertoertocht te houden, heeft een onverwacht aantal oldtimers opgeleverd en is een zeer geslaagde dag geworden. De foto’s kun je nog steeds op onze website bekijken. Na afloop konden alle OKA-leden het wagenpark bij de jaarlijkse BBQ bewonderen. In 2016 gaan we dit nog een keer doen, maar stellen we de toertocht niet alleen open voor onze oldtimers (ouder dan 20 jaar) maar ook voor alle cabriolets, oud of jong. Vandaar dat we deze toertocht in 2016 de OKA Oldtimer en Cabrio Toertocht noemen. Als je een cabrio (oud of nieuw) of een oldtimer (ouder dan 20 jaar) hebt, reserveer dan vrijdag 24 juni 2016 vanaf het middaguur vast in je agenda. We gaan ook dit jaar weer een leuke tocht uitzetten die, net als vorig jaar, eindigt bij de Kat in de Wilg waar we aansluitend onze jaarlijkse SummerBBQ zullen hebben. De SummerBBQ begint vanaf zo ongeveer 17.30 à 18.00 uur. Mocht je niet deelnemen aan de Oldtimer en Cabrio Toertocht, dan ben je vanaf zo ongeveer 17.30 uur van harte welkom voor de borrel voorafgaande aan SummerBBQ, voor het bezichtigen van de cabrio’s en oldtimers en uiteraard aansluitend voor onze jaarlijkse OKA SummerBBQ. Net als vorig jaar vindt deze weer plaats bij de Kat in de Wilg in Oud-Alblas. Noteer dus vast deze datum in jullie agenda en zorg dat je cabrio/oldtimer er tegen die tijd tiptop bij staat!

Donderdag 29 September 2016 Bedrijfsexcursie Nedstaal Alblasserdam

In 2015 hebben we onze traditie om jaarlijks één keer een bedrijfsexcursie te organiseren, weer opgepakt. De excursie naar de Heinekenfabriek in Zoeterwoude was een groot succes. Ook in 2016 gaan we dit weer doen maar blijven we dichter bij huis: op donderdag 29 september zullen wij een bedrijfsexcursie hebben naar Nedstaal hier in ons eigen Alblasserdam. Misschien wel meer dan 20 jaar geleden, toen de OKA net bestond, hebben we al een keer een excursie bij Nedstaal gehad en het leek ons en de nieuwe directie van Nedstaal een hartstikke leuk idee om dat weer eens een keer te doen. Ongetwijfeld heeft het overgrote deel van de huidige OKA-leden nog nooit bij Nedstaal achter de schermen gekeken, vandaar dat de directie van Nedstaal de OKA van harte voor deze excursie uitnodigt. We verwachten rond 17.30 à 18.00 uur klaar te zijn met de rondleiding en terug te zijn in Landvast voor onze reguliere borrel en OKA-maaltijd. Degenen die niet deel kunnen of willen nemen aan deze bedrijfsexcursie, zijn vanaf 17.30 uur à 18.00 uur welkom in Landvast. Verdere details volgen uiteraard nog wel, maar houd deze donderdagmiddag alvast vrij!

Najaar 2016 OKA Motortoertocht

Ieder jaar houdt de OKA, georganiseerd door de motorbende van de OKA onder leiding van Dick Bovekerk, een eendaagse motortoertocht. In 2015 vond dit op 9 oktober plaats met 17 stoere motorrijders. Zoals het er nu naar uitziet zal de OKA-motortoertocht 2016 ergens eind september plaatsvinden. Naar verwachting zal de uitnodiging hiervoor met de verdere details wat datum en inhoud betreft in mei a.s. volgen. Een goede OKA traditie inmiddels, met een trouwe schare motorrijders. OKA-lid Dick Bovekerk heeft de organisatie van dit evenement in handen en mocht je verdere informatie willen, kun je Dick daar altijd even op aanspreken.

Donderdag 24 november 2016 Sprekersbijeenkomst: de Vikingen

We sluiten het jaar af met gewoon een sprekersbijeenkomst, ditmaal weer eens in het teken van cultuur. De spreker bij deze bijeenkomst zal ons meenemen naar de cultuur van de Oude Vikingen. In de vroegste geschiedenis van onze landstreken speelden de Vikingen een belangrijke rol. Dit haast mythisch geworden volk uit het Noorden had in de 9e en 10e eeuw een hele serie grafplaatsen en nederzettingen in Nederland en België. De spreker laat ons zien waar de Noormannen zich in onze streken bevonden en welke sporen ze hebben nagelaten. Daarnaast gaat de spreker in op de kunst, cultuur en religie van de Vikingen. En misschien blijkt dat er nog wel één of twee OKA-leden van de Vikingen afstammen, wie zal het zeggen …?

Diversen

Tijdens diverse van bovenstaande bijeenkomsten zullen er, zoals gewoonlijk, nog diverse kortere zaken worden ingebouwd. Er is altijd ruimte voor actualiteiten en ook zijn er onder het thema ‘Mijn 5 minuten’ weer diverse individuele bedrijfspresentaties c.q. presentaties van lokale initiatieven met een maatschappelijk doel. Schrijf deze data en deze tijdstippen nu alvast in jullie agenda’s, zodat je zeker weet dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. Het bestuur denkt met bovenstaand jaarprogramma weer een gevarieerd en zeker interessant programma te hebben vastgesteld.